Cenrādis

Konsultāciju cenas ir diferencētas, atkarībā no ārsta specialitātes un konsultācijas
apjoma – EUR 40–55.

USG cenas ir atkarīgas no ginekoloģiskās izmeklēšanas apjoma, kā arī no grūtniecības laika, skrīninga, doplerometrijas pielietojuma, kā arī Eiropas eksperta piedalīšanās – EUR 30–75.

Rezidentu konsultācijas cenas ir par 30% zemākas.